خـلاصــه

هدف برنامه پایش اطلاعات و فیلتر کردن آن برای بهبود ورزش بسکتبال است

نسخه اولیه برنامه قابل توسعه نبود و ما مجبور به توسعه برنامه جدید با حفظ بیشتر اطلاعات شدیم و تا کنون 4 نسخه برای سیستم عامل ویندوز و وب اپلیکیشن نوشته شده و این نسخه قابل اعتماد است

در پایان جا دارد از دوستان و رئیسان آقای داود کرمی رئیس هیئت بسکتبال استان تهران و آقای جعفر محمد پور رئیس کمیته مسابقات و کمیته داوران بابت بها دادن و حمایت کردن، آقای محمد رضایی مربی درجه 1 بسکتبال و آقای جواد مرادی داور ملی برای ایده پردازی و ایراد یابی نرم افزارها و همینطور زحمات ارزشمند شون تشکر ویژه کنم